سامانه كتابداري توحيد

Item Information

چاپ

- بر اساس استانداردهاي كتابداري
ـ امكان ثبت كد ديويي و كنگره براي كتب
- اجرا توسط چند كاربر در محيط شبكه
- كاربري بر اساس استانداردهاي ويندوز
- امكان مديريت اطلاعات مربوط به كتاب، جزوه، سي دي، مجله
- ثبت اطلاعات اعضا
- سامانه مديريت امانت مدرك
- امكان انجام جستجوهاي پيشرفته و تو در تو
- نمايش وضعيت امانت كتاب در نتايج جستجو
ـ داراي امكانت جستجوي كتاب در محيط وب(اينترنت و اينترانت)
ـ امكان چاپ فهرستبرگه كتاب به فرمت استاندارد

مشتريان:

- شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك

- شركت زردكوه

- موسسه دارالقرآن الكريم اصفهان

- دانشكده معارف قرآني اصفهان

- كتابخانه عاشورا و انتظار

- كتابخانه مسجد امام حسن(ع) خميني شهر