آموزش شیرپوینت در اصفهان

Item Information

چاپ

Image 2 با توجه به فراگیر شدن استفاده از فناوری شیرپوینت، دوره های آموزش تخصصی شیرپوینت را در سطوح مختلف برای نسخه های 2010 و 2013 در اصفهان برگزار می کند.
فراگیران قادر خواهند بود با توجه به ساختار سازمان و زیرساخت موجود، درخواست های اطلاعاتی مدیران و کارکنان را در محیط شرپوینت پیاده سازی و در نهایت استفاده از آن را نهادینه کنند.

 

 

 

 

 

دوره ها:

دوره

زمان

پیش نیاز

معرفی شیرپوینت و کاربردهای آن

4 ساعت

 

کاربر حرفه ای شرپوینت

20 ساعت

تسلط به مباحث عمومی فناوری اطلاعات و مجموعه نرم افزارهای آفیس

راهبری و مدیریت شرپوینت

40 ساعت

تسلط به مباحث عمومی شبکه، نصب و راه اندازی Windows Server و IIS

گذراندن دوره کاربر حرفه ای شیرپوینت

سفارشی سازی و طراحی فرآیندها(SharePoint Designer)

20 ساعت

گذراندن دوره کاربر حرفه ای شیرپوینت

آموزش InfoPath

6 ساعت

گذراندن دوره کاربر حرفه ای شیرپوینت

آموزش Excel Service

6 ساعت

گذراندن دوره کاربر حرفه ای شیرپوینت


سر فصل‌های دوره «کاربر حرفه ای شرپوینت»   

بخش اول - معرفي شرپوينت و کار با يک سايت شرپوينتي

معرفي مختصر شيرپوينت

معرفي ساختار (سايت، صفحه، ليست، مخزن، وب پارت)

معرفي و نحوه تغيير ظاهر سايت

معرفي سايت شرپوينتي معرفي صفحه اول و اجزاي آن

بخش دوم- معرفي و کار با ليست ها

معرفي و کار با يک ليست سفارشيمعرفي و کار با انواع ستون هاي ليست

معرفي و کار با ديگر ليست هاي شرپوينتي

ليست اعلانات (Announcement List )

ليست تماس ها ( Contact List )

گفتمان ( Discussion Board )

ليست پيوندها ( Links List )

ليست تقويم (Calendar )

ليست پيگيري مشکلات ( Issue Tracking List )

ليست نظرسنجي (Survey List)

ليست لينک هاي مفيد (Promoted Links)

معرفي و کار با تنظيمات ليست

اعتبارسنجي ستون ها ( Column Validation ) و ليست ها ( List Validation )

تنظيمات نگارش و سوابق ( Versioning/Version History )

تاييد محتوا (Content Approval)

بخش سوم - معرفي و کار با نماها

ايجاد نماها

افزودن و مرتب سازي ستون ها

مرتب سازي / فيلتر / دسته بندي / جمع بندي داده ها

تنظيمات سبک و محدوديت موارد در نما

معرفي و کار با انواع نما

بخش چهارم - معرفي و کار با مخازن اسناد

ايجاد يک مخرن اسناد Document Library

ايجاد مستندات و پوشه ها

اکتشاف و بررسي Callouts

بارگذاري مستندات

تحويل دادن و تحويل گرفتن ( Check out/Check In )

تنظيمات نگارش و سوابق ( Versioning/Version History )

تاييد محتوا ( Content Approval )

معرفي و کار با ديگر مخازن

مخزن تصوير ( Picture Library )

مخزن رسانه ( Asset Library )

بخش پنجم - معرفي و کار با صفحات

صفخات ويکي ( Wiki Pages )

معرفي و کار با صفحه وب پارت (Web Part Page)

معرفي و کار با صفحات انتشار (Publishing Pages)

بخش ششم

معرفي و کار با ابزار شبکه هاي اجتماعي

معرفي و کار با تازه ها News Feed

معرفي و کار با سايت ها Sites

معرفي و کار با فايل ها Sky Drive

معرفي و کار با ديگر امکانات

بخش هفتم

معرفي و کار با زير سايت ها

ايجاد زير سايت - معرفي و کار با سايت تيمي (Team Site)

معرفي و کار با سايت وبلاگ (Blog Site)

معرفي و کار با سايت ويکي (Enterprise Wiki)

معرفي و کار با سايت پروژه (Project Site)

معرفي و کار با سايت انجمن (Community Site)

معرفي و کار با سايت انتشار (Publishing Site)